Η Φωνή των Νέων στην Ευρώπη. Ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Κατανόησης μέσω Προγραμμάτων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισαγωγή Είναι ευρέως γνωστό ότι, γενικά, οι νέοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να απολαμβάνουν μεγάλο κέρδος από πολλές στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ. Τα ισχυρότερα παραδείγματα που παρατηρούνται σε τομείς όπως η κινητικότητα, τα προγράμματα εθελοντισμού και ανταλλαγής, η υγεία, καθώς και η ευκαιρία για ισχυρότερες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, μερικά από τα πιο πρωτοποριακά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ένα σταθερό στρατηγικό πλαίσιο, προγράμματα δαπανών της ΕΕ για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες αυτής που θα αναλυθούν παρακάτω. Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε…

Περισσότερα