Η Φωνή των Νέων στην Ευρώπη. Ανάπτυξη Διαπολιτισμικής Κατανόησης μέσω Προγραμμάτων που Χρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Εισαγωγή

Είναι ευρέως γνωστό ότι, γενικά, οι νέοι της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορούν να απολαμβάνουν μεγάλο κέρδος από πολλές στρατηγικές και πολιτικές της ΕΕ. Τα ισχυρότερα παραδείγματα που παρατηρούνται σε τομείς όπως η κινητικότητα, τα προγράμματα εθελοντισμού και ανταλλαγής, η υγεία, καθώς και η ευκαιρία για ισχυρότερες δυνατότητες εκπαίδευσης και κατάρτισης. Έτσι, μερικά από τα πιο πρωτοποριακά επιτεύγματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης σε αυτόν τον τομέα περιλαμβάνουν ένα σταθερό στρατηγικό πλαίσιο, προγράμματα δαπανών της ΕΕ για τη νεολαία και άλλες πρωτοβουλίες αυτής που θα αναλυθούν παρακάτω.

Το 2010 η Ευρωπαϊκή Ένωση δημιούργησε μία πολιτική με το όνομα στρατηγική «Ευρώπη 2020», η οποία εστιάζει έντονα στη νεολαία και σε πολλά σημεία σχετικά με τους νέους ανθρώπους, σε ένα μείγμα φιλοδοξιών. Η στρατηγική περιελάμβανε τη μείωση της πρόωρης εγκατάλειψης του σχολείου, την αύξηση του ποσοστού των ατόμων ηλικίας μεταξύ 30 και 34 ετών που έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση και προώθησαν δράσεις πολιτικής για την εκπαίδευση και τις επαγγελματικές δεξιότητες. Η στρατηγική «Ευρώπη 2020» καθορίζει το όραμα μιας κοινωνικής οικονομίας της αγοράς για την Ευρώπη στον 21ο αιώνα. Στόχος της είναι να μετατρέψει την ΕΕ σε μια έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς οικονομία με υψηλά επίπεδα απασχόλησης, παραγωγικότητας και κοινωνικής συνοχής και να ενισχύσει την Ευρωπαϊκή Ένωση ως παράγοντα στην παγκόσμια διακυβέρνηση.

Στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Νεολαία.

Επιπλέον, το 2018 το Συμβούλιο της Ευρώπης επικύρωσε την απόφαση σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία από το 2019 έως το 2027. Αυτή η στρατηγική επικεντρώνεται κυρίως σε τρία σκέλη δράσης, αγκαλιάζοντας τις τρεις έννοιες: Engage (ενασχόλησης), Connect (σύνδεσης), Empower (ενδυνάμωσης), ενώ ταυτόχρονα προσπαθεί στην ορθή εφαρμογή τους σε όλους τους τομείς. Το έγγραφο αυτό προτείνει ότι πρέπει να ληφθούν υπόψη τα ακόλουθα σημεία, ενισχύοντας την πλήρη συμμετοχή των νέων στη δημοτική και δημοκρατική ζωή. Ο στόχος είναι η διασύνδεση των νέων σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση και ακόμη και πέρα από τη δημιουργία εθελοντικής δέσμευσης, μαθησιακής κινητικότητας, αλληλεγγύης και το πιο σημαντικό, της διαπολιτισμικής κατανόησης. Τέλος, ένας από τους στόχους είναι να ενισχυθεί περαιτέρω η ενδυνάμωση μέσω της ποιότητας, της καινοτομίας και του προσδιορισμού της εργασίας των νέων.

Σχετικά με τα προγράμματα δαπανών της ΕΕ, το Erasmus + περιλαμβάνει μια ξεχωριστή ενότητα για τη νεολαία, για την οποία έχουν διατεθεί περίπου 2,1 δισεκατομμύρια ευρώ. Οι ρητοί στόχοι του είναι να αναπτύξουν επιπροσθέτως το επίπεδο δεξιοτήτων της νεολαίας, να ενισχύσουν την ενεργό συμμετοχή τους στη δημοκρατική και πολιτική ζωή και στην αγορά εργασίας, καθώς και να βελτιώσουν την ενεργό συμμετοχή των πολιτών, τον διαπολιτισμικό διάλογο, την κοινωνική ένταξη και, φυσικά, την αλληλεγγύη. Η σύσταση για το τρέχον πρόγραμμα Erasmus για τα έτη 2021-2027 χορηγεί το 10% του ταμείου για να διατεθεί για την κινητικότητα των νέων. Ένα από τα αντικείμενα του σχεδιασμού είναι να καλλιεργήσει μία αίσθηση στον συμμετέχοντα ότι ανήκει στην Ευρωπαϊκή Ένωση: για αυτό, υλοποιήθηκε μια νέα δράση που ονομάζεται DiscoverEU. Το DiscoverEU παρέχει στους νέους τη δυνατότητα να εξερευνήσουν την ετερογένεια της Ευρώπης μέσω της πολιτιστικής κληρονομιάς. Οι δικαιούχοι του DiscoverEU είναι 18χρονοι μαθητές, στους οποίους θα δοθεί η δυνατότητα να ταξιδεύουν με δωρεάν εισιτήριο Interrail, απολαμβάνοντας τα ανοιχτά σύνορα, την ελεύθερη μετακίνηση και την κινητικότητα.

Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης (European Solidarity Corps), ή παλαιότερα γνωστό ως Ευρωπαϊκή Εθελοντική Υπηρεσία, είναι ένα διεθνές πρόγραμμα εθελοντισμού που σχεδιάστηκε από την Ευρωπαίο Επιτροπή για νέους ώστε να μπορέσουν να συμμετέχουν ενεργά σε ποικίλα προγράμματα, στο εξωτερικό, συνήθως όμως από μια ευρωπαϊκή χώρα σε άλλη, για να εργαστούν για μη κερδοσκοπικούς σκοπούς, είτε ανεξάρτητα είτε σε ομάδες. Από το 2017, το σχέδιο παρέχει επίσης δυνατότητες στους νέους Ευρωπαίους να συμμετάσχουν ως εθελοντές στη χώρα τους. Το Ευρωπαϊκό Σώμα Αλληλεγγύης υποδέχεται νέους ηλικίας 18 έως 30 ετών από την Ευρώπη και εταίρους της Ευρωπαϊκής Ένωσης, εκτός της ίδιας της Ένωσης. Για τον εθελοντισμό, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή χορηγεί χρηματοδότηση σε οργανισμούς που μπορούν στη συνέχεια να εκδώσουν προσκλήσεις για εθελοντές. Τα μεμονωμένα έργα εθελοντισμού μπορούν να διαρκέσουν τακτικά από 2 έως 12 μήνες, αν και τα προγράμματα για άτομα με λιγότερες ευκαιρίες ή αναπηρίες μπορεί να είναι τόσο σύντομα όσο δύο εβδομάδες. Τα προγράμματα ομαδικού εθελοντισμού μπορούν να διαρκέσουν μεταξύ 2 εβδομάδων και 2 μηνών και περιλαμβάνουν 10 έως 40 εθελοντές από τουλάχιστον 2 διαφορετικές χώρες. Οι εθελοντές εργάζονται με πλήρη απασχόληση στα σχέδιά τους, μεταξύ 30 και 38 ωρών την εβδομάδα. Το επίδομα περιλαμβάνει ασφάλιση υγείας, γλωσσική υποστήριξη και τα ταξίδια από και προς το μέρος, πλήρη διαμονή και φαγητό, καθώς και ένα μικρό χρηματικό ποσό για μεμονωμένα έξοδα.

Επιπρόσθετες Πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Το 2013, το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης επικύρωσε την πρόταση για τη θέσπιση εγγύησης για τη νεολαία. Το Youth Guarantee είναι ένα έργο που διασφαλίζει ότι οι νέοι είναι σε θέση να αποκτήσουν πρόσβαση σε καλής ποιότητας προτάσεις επαγγελματικής εκπαίδευσης, επιπρόσθετης εκπαίδευσης ή κατάρτισης εντός τεσσάρων μηνών από την έναρξη της ανεργίας ή την εγκατάλειψη της επίσημης εκπαίδευσης. Η οικονομική υποστήριξη της ΕΕ επιτυγχάνεται σε περιοχές όπου το ποσοστό ανεργίας των νέων υπερβαίνει το 25%. Λαμβάνοντας υπ ‘όψιν το επίτευγμα της Εγγύησης για τη Νεολαία, τον Ιούλιο του 2020 η Επιτροπή δήλωσε ότι η πολιτική θα ενισχυθεί μέσω σύστασης του Συμβουλίου σχετικά με τη «Γέφυρα προς την Απασχόληση: Ενίσχυση της Εγγύησης για τη Νεολαία». Η εν λόγω πρόταση εγκρίθηκε τον Οκτώβριο του 2020.

Η Ευρωπαϊκή Πύλη για τη Νεολαία (European Youth Portal) είναι ένας πολυγλωσσικός ιστότοπος που απευθύνεται στους νέους της Ευρώπης και διαθέτει πρόσβαση σε ευρωπαϊκά και εθνικά δεδομένα που σχετίζονται με τη νεολαία. Η Ευρωπαϊκή Πύλη Νεολαίας στοχεύει να παρέχει σε άτομα ηλικίας 13-30 ετών σε όλη την Ευρώπη γνώσεις και πιθανότατα μέσω ενός εκτεταμένου φάσματος σημείων με βάση τη στρατηγική της ΕΕ για τη νεολαία. Ένα από τα βασικά πλεονεκτήματά του είναι ότι αυτό το περιεχόμενο παρουσιάζεται σε ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο μέσω της συνεργασίας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Eurodesk και διατίθεται σε 27 γλώσσες, συμπεριλαμβανομένων 33 χωρών.

Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων (European Youth Capital) είναι ο τίτλος που απονέμεται από το Ευρωπαϊκό Φόρουμ Νεολαίας σε μια ευρωπαϊκή πόλη, που δημιουργήθηκε για την προώθηση της συμμετοχής των νέων και ενίσχυση της ευρωπαϊκής ταυτότητας μέσω σχεδίων που επικεντρώνονται στην πολιτιστική, κοινωνική, πολιτική και οικονομική ζωή που σχετίζεται με τη νεολαία και βελτίωση. Η Ευρωπαϊκή Πρωτεύουσα Νέων είναι μια πρωτοβουλία του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Νεολαίας και χορηγείται για ένα έτος. 

Η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία (European Youth Event) είναι μια εκδήλωση που ξεκίνησε και διοργανώθηκε από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το 2014 για την τόνωση της ενεργού συμμετοχής των νέων στους Ευρωπαίους. Λαμβάνοντας την έδρα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο, το EYE ενώνει χιλιάδες νέους, ηλικίας 16 έως 30 ετών, και τους ενθαρρύνει να συμμετάσχουν σε συνομιλίες σχετικά με τοπικές ανησυχίες με υπεύθυνους λήψης αποφάσεων και ομιλητές με ένα ευρύ φάσμα αναγνωρισμένης εμπειρίας. Πραγματοποιήθηκε μία φορά το 2014 και το 2016 με διάφορες συζητήσεις μετά την ενημέρωση τους επόμενους μήνες. Η πρωτοβουλία αυτή τελείται ανά διετία και η τελευταία έκδοση πραγματοποιήθηκε τον Ιούνιο του 2018. Επιδιώκει να εφαρμόσει μια απαράμιλλη δυνατότητα για τους νέους Ευρωπαίους να κάνουν φωνές και τους προβληματισμούς τους για το μέλλον της ΕΕ και άλλα σημαντικά θέματα, να ακουστούν. Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Εκδήλωση για τη Νεολαία παρέχει στους πολιτικούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης συμπληρωματικές, εκτός κουτιού απόψεις από τις νεότερες γενιές.

Σχετικές δημοσιεύσεις